Ellagens definition på mikroproducent

  • Anläggningens effekt är max 43,5 kW
  • Din huvudsäkring är max 63 Ampere
  • Ditt hushåll gör av med mer el än du producerar på ett kalenderår.

Skattelagens definition på mikroproducent

  • Din huvudsäkring är max 100 Ampere.
  • Du matar högst ut 30 000 kWh per kalenderår i elnätet.

Som mikroproducent har du sedan 1 januari 2016
har du rätt  till 60 öre skattereduktion
per kWh som du matar in på elnätet.
Dock max 18 000 kr per år.

2010 gjordes ellagen om så att elbolagen inte kan ta ut några abonnemangsavgifter för inmatning av el från mindre solcellsanläggningar.
Detta gäller när du förbrukar mer än du säljer.

Att bygga sin solanläggning så nära sin förbrukning det går
Ser vi som mest optimal lösning!

Skatt på dina intäkter

Som privatperson har du rätt till ett schablonavdrag på 40 000 kr
vilket då gör att om du tex.

  1. hyrt ut din bostad för 20 000 kr
  2. sålt elcertifikat för 1500 kr
  3. sålt el för 15000 kr

så betalar du ingen skatt för dessa belopp.