Solpaneler mot söderläge eller öst/väst?

Söderläge
Att sätta in solpaneler mot söderläge får man den högsta elproduktionen i fast läge. De flesta installerar solsystemen idag för att tillverka så mycket el som möjligt. Här får man en hög topp mitt på dagen, och skall man sälja elen eller har ett lagrings system är det bästa altinativet.

Öst / Väst
Om man sätta panelerna mot öst/väst får man inte den högsta elproduktionen, men man får elproduktion över en längre tid och därmed större chans att ta vara på elen som produceras.

Fler möjligheter som finns att göra!

Abonnemang
Här finns möjlighet att sänka sin fasta kostnad, när man bygger en anläggning och ligger så nära sin årsförbrukning om man har
16 A abonnemang.
 

Rätt tid för elanvändning
Lär dig att använda elen vid rätt tidpunkt. Kör maskiner och hög förbrukande enheter när solen lyser,
så blir elkostnaden minimala. 
Timer finns oftast på Diskmaskin, tvättmaskin & tork.
Använd den funktionen.
Har du mindre system så lägg timer tiden efter varann, så tar du vara på
mer av den solenergi du producera.
 

Prisutveckling för solceller
Mellan 2008 och 2012 har priset för solcellsmoduler sjunkit med 80 procent varav 2012 stod för hela 20 procent.

 

Solens tid är nu!