En helhetslösning för er solanläggning
Vi hjälper er från start till mål.
Vi börjar med att kolla på era förutsättningar, analys med solkarta, vädersträck och takyta.
Att sträva efter en noll vision är en bra början.

  1. Vi gör en analys och kollar hur stor anläggning du är i behov av / kan sätta upp.
  2. Sedan följer en kostandskalkyl med payoff tid, återbetalnings tid.
  3. Hjälper till med bygglovsansökan om det krävs, samt föranmälan till elnätsbolaget.
  4. Installation utförs.
  5. vi kontaktar din elnätsägare för slutanmälan och byte av elmätare.

Solenergi - Elenergi - Värme energi
Vi har en bred kunskap om energi. Att installera solkraft är en del i ert långsiktiga sparade när det gäller energi. Gör en bra och hållbar investering i ert hus / fastighet för framtiden.


vi ser en helhet i det vi gör!

För framtiden

 Att investera i en solanläggning, är ett stort steg i en hållbar utveckling. En investering för framtiden, där man kommer få nytta och glädje av sin solkrafts anläggning i många år. Vi hjälper er med rätt anläggning till ert hus.
 

Frågorna kan vara många
  • Hur kan en solanläggning se ut på mitt tak.
  • Har jag rätt takyta?
  • Hur mycket pengar kan jag spara?
  • Hur ser framtidens energi utveckling ut?
Vi vägleder i ert val!