Utvalda produkter
 

Vi har valt att använda oss av kända tillverkare på samtliga produkter. Detta för att säkerställa hög tillförlitlighet och hög produktion av solanläggningen. 
 

Vi har valt att jobba med de största producenterna inom solcellsbranschen. När det gäller solceller erbjuder vi TrinaSolar och
LG Solcellsmoduler, beträffande växelriktare så är det Solaredge, SMA och Fronius som är förstahandsalternativen för nordiska marknaden.

Inverter / Växelriktare
 

Hjärtat i system är en inverter.
Den har till uppgift att göra om likspänningen till växelström. För att man i sin tur ska kunna bruka elen i sitt hushåll och även kunna sälja vidare till det lokala elnätet. 

Solpanel / solceller


När solljuset träffar kiselplattan som sitter i solcellen så frigörs det positiva och negativa elektroner och en spänning skapas mellan fram och baksida av cellen. På båda sidorna sitter det metallkontakter och det hela liknar ett batteri med skillnaden att solcellen inte kan lagra elen utan måste skicka den vidare. Eftersom den enskilda solcellen inte har en så hög kapacitet så måste man koppla samman flera solceller och därmed skapa en solpanel.

Verkningsgraden är den del som avgör hur mycket nyttigt arbete som
omvandlas från solenergi till elenergi. Idag ligger solpanelerna
mellan 16 - 22%. Detta är en viktig faktor då takytan är begränsad och vi får en större elanläggning med högre verkningsgrad.

Batterilagring

Om man vill optimera sin anläggning kan man koppla till batterier efter behov och ta vara på elen. När solen går ner kopplas batteriet in automatiskt och då används den lagrade elen. 
Under dagen laddas återigen batteriet upp. De dagar man har högre förbrukning än vad batteriet kan leverera går elnätet in automatisk. 

Detta system är ett bra alternativ om man har en låg förbrukning eller vill kunna kapa effekttopparna i vissa fall.
Här kan man söka energilagringsstöd Läs mer!

Bli medveten om din energiförbrukning
det gör skillnad!